PWA Hasselt Gebruikers


Kostprijs

U betaalt de werknemer met een dienstencheque aan het tarief van 1 cheque per uur.
De kostprijs van één dienstencheque bedraagt 9 euro voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques. Voor de volgende 100 dienstencheques stijgt de prijs van € 9,50 naar € 10.
Per persoon kunnen 400 dienstencheques aan € 9.00 aangekocht worden en 100 aan € 10. Voor een gezin betekent dit dat 800 dienstencheques kunnen aangekocht worden aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10.
Vanaf 1 juli 2013 is het max bedrag dat fiscaal aftrekbaar is voor de dienstencheques beperkt tot € 1380 per persoon en per jaar.
De belastingvermindering wordt berekend aan een belastingsvoet van 30%.
De werkelijke kost voor een dienstencheque van € 9.00 bedraagt 6,30€.

 

PWA Plus Hasselt