Gebruikers  PWA Plus Hasselt

PWA Plus richt zich, zoals wettelijk bepaald, enkel tot particulieren.

De werknemer

De activiteiten worden uitgevoerd door werknemers die bij PWA Plus tewerkgesteld worden in een regulier arbeidscontract.
Na een proefperiode krijgen ze een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Zij werken min. 19u/week.
In samenspraak met werknemer en gebruiker wordt getracht deze overeenkomst optimaal in te vullen naargelang de behoefte van de gebruiker
Een degelijke poetsopleiding voor de werknemer wordt voorzien.
De werknemer is verzekerd tegen arbeidsongevallen.
Veroorzaakt de werknemer schade tijdens de werkzaamheden dan dekt de verzekeringspolis van het PWA Plus de schade conform de wettelijke verplichtingen.