Welkom bij PWA Plus Hasselt

Wat is PWA

PWA staat voor PlaatselijkWerkgelegenheidsAgentschap

Het PWA heeft twee doelstellingen:

  • Het tracht tegemoet te komen aan activiteiten die niet door het regulier arbeidscircuit kunnen of mogen worden uitgevoerd.
  • Het wil tegelijkertijd aan werkzoekenden, die geruime tijd werkloos zijn, de mogelijkheid bieden om zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt.

 

PWA Plus Hasselt